TEAM # TEAM
Team 1 T-Baggers
Team 2 Little Lebowski Urban Achievers
Team 3 Shut Your Cornhole
Team 4 Statler & Waldorf 2.0
Team 5 Brucher’s Black Sox
Team 6 Baggo Dicks
Team 7 Coach Mann’s Young Guns
Team 8 Seriously One More
Team 9 BAGNAR
Team 10 FNG’s
Team 11 $ Gone Instantly
Team 12 Chewed Bubble Gum

TIME COURT 1 COURT 2 COURT 3
6:00 2 (2/1) vs 3 8 vs 1 (2/1)  4 (2/1) vs 7 
6:30 6 (2/0) vs 5 12 (2/1) vs 10 11 vs 9 (2/0) 
7:00 3 (2/1) vs 12 7 (2/0) vs 6 5 vs 2 (2/0) 
7:30 1 (2/0) vs 11 9 vs 4 (2/0)   10 vs 8 (2/0) 
TIME COURT 1 COURT 2 COURT 3
6:00 2 vs 7 (2/1)  11 vs 10 (2/0)  9 (2/0) vs 6
6:30 6 vs 4 (2/0)  1 (2/0) vs 9 5 (2/0) vs 8
7:00 3 (2/0) vs 11 4 (2/0) vs 2 12 vs 5 (2/0) 
7:30 10 vs 1 (2/0)  7 (2/0) vs 12 8 vs 3 (2/0) 
TIME COURT 1 COURT 2 COURT 3
6:00 12 vs 6 (2/0)  3 vs 1 (2/0)  7 (2/0) vs 8
6:30 4 (2/0) vs 3 9 (2/0) vs 10 6 (2/0) vs 2
7:00 1 (2/1) vs 5 11 vs 7 (2/0)  10 (2/0) vs 12
7:30 2 (2/0) vs 9 8 vs 4(2/0)  5 vs 11 (2/1) 
TIME COURT 1 COURT 2 COURT 3
6:00 7 vs 1 5 vs 10 6 vs 11
6:30 4 vs 11 9 vs 3 2 vs 8
7:00 8 vs 6 10 vs 7 9 vs 12
7:30 12 vs 2 1 vs 4 3 vs 5
TIME COURT 1 COURT 2 COURT 3
6:00 3 vs 7 8 vs 12 6 vs 10
6:30 10 vs 4 9 vs 5 2 vs 1
7:00 1 vs 6 5 vs 7 12 vs 11
7:30 11 vs 2 4 vs 3 9 vs 8
TIME COURT 1 COURT 2 COURT 3
6:00 1 vs 12 9 vs 7 2 vs 3
6:30 8 vs 11 5 vs 4 12 vs 10
7:00 4 vs 7 3 vs 6 1 vs 8
7:30 6 vs 5 10 vs 2 11 vs 9
TIME COURT 1 COURT 2 COURT 3
6:00 12 vs 5 10 vs 8 7 vs 6
6:30 8 vs 3 1 vs 11 4 vs 9
7:00 11 vs 10 2 vs 7 3 vs 12
7:30 9 vs 1 6 vs 4 5 vs 2
TIME COURT 1 COURT 2 COURT 3
6:00 4 vs 8 6 vs 11 7 vs 9
6:30 3 vs 10 8 vs 12 9 vs 2
7:00 12 vs 6 5 vs 3 1 vs 7
7:30 10 vs 1 11 vs 5 2 vs 4